ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด

ออกแบบโครงสร้างเหล็กอย่างไรให้ประหยัด Economy in Steel Practical information for designers โดย Carter, Murray and Thornton ตีพิมพ์โดย American Institute of Steel Construction (AISC) ข้อมูลที่นำเสนอนี้แม้ว่าจะเก่าพอสมควร…

การเชื่อม Welding และ ต้นทุนการเชื่อม Cost

การเชื่อม  Welding  และ ต้นทุนการเชื่อม Cost เนื้อหานี้ เป็นส่วนหนึ่งในงานสัมมนา การออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็กและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 17 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 มีนาคมนี้ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งปัจจุบันปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาวันแรก…

Bolt สลักเกลียว

Bolt สลักเกลียว  วันก่อนมี ท่านวิศวกรอาวุโสท่านหนึ่งสอบถามมาถึง bolt grade S10T F10T เลยไปศึกษาเพิ่มเติมดู ก็เลยถือโอกาสนำมาแชร์ให้ทุกๆ ท่านได้ทราบทั่วกันนะครับ เอาว่า ในเชิงมาตรฐาน ประเทศไทยเราไม่ค่อยทำมาตรฐานกันเอง มักอ้างอิงต่างประเทศ การออกแบบ อาจารย์พวกเราจบอเมริกากันเยอะก็อ้างอิงมาตรฐานอเมริกาเป็นหลัก ส่วนผลิตภัณฑ์ก็มักอ้างอิง ISO เพราะหน่วยงานกำกับ…

การเคลื่อนตัวด้านข้าง สำหรับอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก Lateral Drift for Low-rise Steel Building

การเคลื่อนตัวด้านข้าง สำหรับอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก (Lateral Drift for Low-rise Steel Buildings) เคยสงสัยกันไหมครับว่า หากจะออกแบบอาคารเตี้ยโครงสร้างเหล็ก เช่น โรงยิม อาคารหอประชุม อาคาร PEB อาคารโรงงานหรือโกดัง คลังเก็บสินค้า จะต้องมีค่าการเคลื่นตัวด้านข้างที่ยอมให้ (Drift) เท่าไรถึงจะเหมาะสม…

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ Design for stability Ep5

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ Design for stability Ep5 อ้างอิง มาตรฐาน AISC 360-16 Chapter C2: Calculation of Required Strength มาต่อใน C2.2 การพิจารณาการเสียรูปตั้งแต่เริ่มต้น Consideration of…

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ design for stability Ep4

เสถียรภาพ stability : อ้างอิง มาตรฐาน AISC 360-16 Chapter C2: Calculation of Required Strength อันดับแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อน คือ นิยามของ Required Strength ว่าเป็น “กำลังที่ต้องการ” จากโครงสร้าง…