การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ design for stability Ep3

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ Design for stability Ep3 จากที่ได้นำเสนอในเชิงพฤติกรรมของ member ที่มีผลต่อการสูญเสียเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสา (compression member) ไป 2 ตอนแล้ว ตอนนี้จะ “งงๆ” หน่อยนะครับ คือจะมาว่ากันด้วย “design…

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ design for stability Ep2

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ Design for stability Ep.2 (เนื้อหาจากการบรรยาย SSI Steel Construction Forum) จากคราวก่อนที่เราสรุปไว้ว่า 1) #Stiffness ของ member ที่เกิดการดัดตัวเมื่อรับแรง คือ EI และ L…

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ design for stability Ep1

การออกแบบเพื่อเสถียรภาพ design for stability Ep.1 (เนื้อหาจากการบรรยาย SSI Steel Construction Forum) ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาขออ้างอิงพื้นฐานจากงานสัมมนา หัวข้อ “Analysis and Design of Combined Axial-Bending Members with…

แผ่นดินไหว 100 ปี ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตุรกี

แผ่นดินไหว 100 ปี ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตุรกี เช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 4:17 น. ตามเวลาท้องถิ่น (8:17 น. ตามเวลาประเทศไทย) ได้มีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ magnitude ราว 7.8 ศูนย์กลางใกล้เมือง…

การงัด Prying action (1)

การงัด Prying action (1) หลายท่านคงเคยได้ยินสุภาษิตว่า อย่าเอาไม้ซี่ไป “งัด” ไม้ซุง บางท่านคงเคยได้ยินสิ่งที่อคีมิดีส นักปรัชญาชาวกรีก ได้กล่าวไว้ว่า “Give me a firm place to stand and a lever and…

การทาสี vs. การเคลือบสังกะสี

การทาสี vs. การเคลือบสังกะสี #Painting vs. #galvanizing วิศวกร หรือ สถาปนิกผู้ออกแบบ ท่านใดยังใช้ General note / Steel note ประมาณนี้อยู่บ้างครับ 1) ข้อปฏิบัติทั่วไปของผู้รับจ้างเกี่ยวกับงานทาสีกันสนิม – ผู้รับจ้างจะต้องทาสีให้ถูกต้องตามแบบรูป…