การคำนวณแรงเพื่อ ออกแบบ gusset plate connection

การคำนวณแรงเพื่อ ออกแบบ gusset plate connection : หัวข้อนี้เราอาจไม่ค่อยคุ้นเคยกันนักนะครับ เพราะบ้านเรา การออกแบบและการก่อสร้างระบบรับแรงด้านข้าง (lateral system) ของงานอาคารสูง (multi-story building) เกือบทั้งหมดเป็นระบบผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือน หรือ reinforced concrete shear wall system…

Mini Seminar : Wind Load for Industrial Building and Warehouse

Wind Load for Industrial Building and Warehouse : เนื่องด้วยกระแสตอบรับที่ดีมากเกินกว่าที่เราทีมงานคาดหวังไว้อย่างมากกับ งาน Mini Seminar ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่ให้ความสนใจกับเพจ We Love Steel Construction พวกเราจึงตัดสินใจจัดงาน Mini…

การประยุกต์ใช้งานท่อเหล็กเพื่อเป็นเสาอาคารร่วมกับพื้นคอนกรีต PostConnex

ที่มาและความสำคัญ เสาท่อเหล็ก PostConnex : นับตั้งแต่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่งการพัฒนาเมือง อันก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ (Demand) ด้านงานก่อสร้างทั้งงานอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการก่อสร้างที่นำคอนกรีตเข้ามารับแรงร่วมกับเหล็กเสริมที่เรียกว่าระบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete structure) ก็เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร (Resource) ภายในประเทศ ทั้งแหล่งหิน ทราย และสินแร่อื่น ๆ…

การออกแบบ Base plate และ Anchor ยึดกับฐานราก ตอนที่ 2

การออกแบบ Base plate และ Anchor : AISC Design guide 1 (2nd Edition)_Ep 2 ตอนต่อมาของการออกแบบ base plate เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งพอสมควร คือ กรณีที่ base…