การค้ำยัน ด้านข้าง สำหรับคาน (Beam Lateral Bracing)

Beam lateral bracing มีหลักการคิดขนาด หน้าตัดขององค์อาคารทีใช้ค้ำยันด้านข้างคานได้อย่างไรบ้าง สมมติเราค้ำทางข้างด้วยเหล็กเส้น RB9 แล้ว…

การคำนวณหาปริมาณสลักรับแรงเฉือนของ คานคอมโพสิท

  คานคอมโพสิท : เรื่องนี้ไม่ยากครับ คล้ายกับ การพิจารณาปริมาณ (ขนาด) รอยเชื่อมฟิลเลทของ built-up beam หรือคล้ายกับปริมาณการคำนวณหาเหล็กปลอก (stirrups) ของคานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป ถ้าพิจารณาเหล็กปลอก เราจะสังเกตเห็นได้ว่า บริเวณปลายคาน จะมีปริมาณเหล็กปลอกที่หนาแน่นกว่าบริเวณกลางคาน ฉันใดก็ฉันนั้นครับ shear connector…

การประเมิน กำลังรับแรง End-Plate Moment Connection

End-plate moment connection อีกระบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้งานกับงานอาคารเตี้ยและอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวต่ำ เช่น ในประเทศไทย

การพิจารณา แรงลม สำหรับอาคารโรงงาน และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (มยผ.1311-50 และ ASCE7-16)

การพิจารณาแรงลมสำหรับอาคารโรงงาน : การออกแบบอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับต่อ action จากแรงกระทำจากภายนอกประเภทต่าง ๆ นั้น ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญ…

การประมาณกำลังรับน้ำหนักของ รอยเชื่อม แบบ เชื่อมพอก (Fillet Weld)

วิธีประเมินกำลังรับแรงของรอย เชื่อมพอก ที่ใช้ธูปเชื่อมชนิด E70xx ในการเชื่อม ซึ่งจะมีค่าประมาณ 1 Ton/cm^2 โดยมีตัวอย่างการประเมินกำลัง…