Column (เสา)
เครื่องมือช่วยออกแบบ เสาเหล็กกล่อง

เครื่องมือช่วยออกแบบ เสาเหล็กกล่อง

สำหรับโพสต์นี้ ทางทีมงานก็ได้ทำตัวช่วยในการออกแบบกำลังรับน้ำหนักของ เสาเหล็กกล่อง (nominal compressive strength of square tube) มาให้กับทุกท่านได้ใช้งานอย่างง่ายๆ นะครับ

เหตุผลที่เลือกหน้าตัดเสาเหล็กกล่องมานี้ อย่างที่เคยนำเสนอไปในโพสต์ก่อน ก็คือ เสาเหล็กกล่อง นั้นมีความเหมาะสมที่จะนำมารับแรงอัดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีหน้าตัดที่มีด้านกว้างและด้านยาวเท่ากัน ดังนั้นจึงให้ค่ารัศมีไจเรชั่นของทั้งแกน x และแกน y ที่เท่ากัน (หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่มีแกนอ่อนนั้นเองครับ) ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญในการคำนวณหากำลังรับแรงอัดของเสาเหล็กครับ

หากสนใจ mobile application สำหรับช่วยคำนวณกำลังรับน้ำหนักของโครงสร้างเหล็กสามารถดาวน์โหลดได้ที่

App Store (iOS): https://apps.apple.com/th/app/ssi-steel-design/id1474838160

Play Store (Android): http://bit.ly/3o2GYZ3

ข้อกำหนดของการออกแบบ

  • ขนาดหน้าตัดทั้งหมดที่แสดงอยู่ในตาราง รูปที่ 10 นั้น อ้างอิง มอก. 107 มาครับ
  • เกรดเหล็กใช้ SS400 ที่มีค่า Fy = 2,400 ksc.
  • K = 1.0 (pinned – pinned)
  • ความยาวของเสามีค่าเท่ากับ 2.6 – 6.0 m. ดังแสดงในรูปที่ 10
  • ค่าที่แสดงในตาราง (Pa) จะเป็น nominal compressive strength หน่วย tons
Design Specification of Design Chart

วิธีการใช้ง่าย

การใช้งานก็ง่ายแสนง่าย ครับ มี 2 วิธี คือ

  1. หากใช้กราฟ ก็เลือกขนาดหน้าตัดของเสาเหล็กกล่องก่อนว่ามีขนาดเท่าไหร่ เช่น หน้าตัดขนาด 100 x 100 x 3.2 mm. ก็ดูที่แกน x ซ้ายสุด จากนั้นเลือกความยาวของเสาที่ต้องการ เช่น 3 เมตร ก็ดูกราฟในรูปที่ 3 และลากเส้นตรงจากแกน x ขึ้นไปชนเส้นสีเขียว ก็จะได้ค่า nominal compressive strength ของเสาเหล็กกล่องขนาด 100 x 100 x 3.2 mm. และหากต้องการค่ากำลังรับแรงอัดที่ใช้การออกแบบด้วยวิธี LRFD ก็คูณด้วย resistance factor = 0.9 หรือ ASD ก็หารด้วย factor of safety = 1.67
Compressive Strength of Square Tube Column (3.0 m.)
Compressive Strength of Square Tube Column (3.5 m.)
Compressive Strength of Square Tube Column (4.0 m.)
Compressive Strength of Square Tube Column (4.5 m.)
Compressive Strength of Square Tube Column (5.0 m.)
Compressive Strength of Square Tube Column (5.0 m.)
Compressive Strength of Square Tube Column (6.0 m.)
  1. ในตารางด้านล่าง จะแสดงค่าอยู่ 2 ค่า คือ nominal compressive strength และ allowable compressive strength ซึ่งหากใครต้องการค่ากำลังที่เป็น factored nominal compressive strength (LRFD) ก็นำ 0.9 x nominal compressive strength (Pa)
Nominal and Allowable Compressive Strength of Square Tube Column

หวังว่าโพสต์นี้ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

We Love Steel Construction

Spread the love