Special Building Design (การออกแบบโครงสร้างพิเศษ)
หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม ด้วยเหล็กรูปพรรณ

หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม ด้วยเหล็กรูปพรรณ

หลักการออกแบบ โครงสร้างสเตเดียม : โครงการสนามฟุตบอลโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ ถูกออกแบบในเขตพื้นที่ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย จำนวนที่นั่งผู้ชมมากว่า 1,000 ที่นั่ง ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้าง ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มผู้บริหารของโรงเรียน และสปอนเซอร์ โดยการยกระดับมาตรฐานสนามฟุตบอลให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนดของ AFC โดยมีลักษณะเด่นของสนามที่ออกแบบให้เกี่ยวเนื่องกับศูนย์นันทนาการของโรงเรียน และเป็นจุดเด่นให้กับชุมชนโดยรอบ

เนื่องด้วยโครงการนี้ถูกตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ 14 รอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่ยังมีพลังในเขตภาคเหนือ โดยมีรอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนพะเยา และรอยเลื่อนแม่อิง พาดผ่านโดยรอบจึงต้องออกแบบโครงสร้างให้โครงสร้างมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับแผ่นดินไหวได้ในอนาคต

สำหรับโครงการนี้ ได้เลือกระบบการออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็กในส่วนของโครงสร้าง Stadium และคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนของงานฐานรากลงไป เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรม และรูปแบบการใช้งาน โดยในส่วนของโครงสร้างโดยรวมจะเลือกใช้ระบบ Moment Resisting Frame เพื่อให้โครงสร้างนั้นมี Stability ที่สูง และช่วยในเรื่อง Overturning Moment ได้ดี โดย Moment Connections เป็นระบบที่ผสมผสานระหว่าง Nut & Bolt และ Welding

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการออกแบบอ้างอิงกฎกระทรวง และมาตรฐานดังต่อไปนี้

กฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับปี พ.ศ.2564 และอ้างอิงสูตรการคานวณจากกฎกระทรวงฯ ฉบับปี พ.ศ. 2550

การออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหว (มยผ.1301/1302-61)

มาตรฐานการคานวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50)

มาตรฐานสาหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีกาลัง (วสท.1008-38)

Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318-99)

Building Code Requirements for Structural Steel (AISC 15th Edition)

เพื่อให้สามารถดำเนินการคำนวณได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การวิเคราะห์และการออกแบบ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์โดยนำ finite element structural analysis software ตัวอย่างเช่น Midas Gen แต่อย่างไรก็ดี ด้วยการคำนวณแรงลมและแรงแผ่นดินไหวจำเป็นต้องอ้างอิงมาตรฐาน ทั้ง มยผ. 1301/1302 และ มยผ. 1311 ดังนั้น จึงต้องทำการแปลงค่าที่อ้างอิงกับมาตรฐาน มยผ. ให้สอดคล้องกับ International Building Code ที่เกี่ยวข้อง เช่น IBC และ ASCE และสำหรับการคำนวณออกแบบจุดต่อโครงสร้างเหล็ก ก็ได้นำ IDea StatiCa เข้ามาประยุกต์ใช้

# โครงสร้างสเตเดียม

# โครงสร้างสเตเดียม

ติดตามรายละเอียดของหัวข้อนี้ ได้ทาง SSI Steel Construction Forum 2022 โดย พ.ต. ธัชชาย ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคมนี้ ผ่านระบบ Zoom

สนใจลงทะเบียน ดูรายละเอียดได้ทาง

https://construction-forum.ssi-steel.com/

ค่าสมัครเพียง 500 บาท 17 หัวข้อสัมมนาตลอด 4 วัน (รวมระยะเวลากว่า 21 ชั่วโมง)

………………………………………………

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

เอกสารประกอบคำบรรยายครบทุกหัวข้อ

………………………………………………

รีบสมัครกันนะครับ

#วันนี้ปิดรับลงทะเบียน เวลา 24:00 น. นี้แล้วนะ #อย่ารอช้า #รีบสมัครเลย

……………………………………………………………………….

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

โทรศัพท์ 065-9791316, 065-5132430

Email : SSIForum2022@gmail.com

Line Official : We Steel Construction (https://lin.ee/PBxAt4U)

Line ID : @060tlizi

Inbox Facebook: We Steel Construction

แล้วพบกันในงานสัมมนานะครับ

1
3
4
5
6
7

สำหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้  ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เหล็กเพื่องานก่อสร้าง ของทางบริษัทฯ ยังมี Facebook Page และ Youtube Channel ชื่อ “WeLoveSteelConstruction” นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังมีงานสัมนาประจำปีที่มีเนื้อหาการบรรยายดี ๆ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้วยเหล็ก รายละเอียดสามารถคลิกตามลิ้งค์ข้างล่างได้เลยครับ

#WeLoveSteelConstruction_Facebook

#WeLoveSteelConstruction_Youtube

#SSISteelConstructionForum

#WeLoveSteelConstruction_Line

Spread the love