Code and Standard for Construction (มาตรฐานสำหรับงานก่อสร้าง)
มาตรฐานการออกแบบ สำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

มาตรฐานการออกแบบ สำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

หัวข้อสัมมนา มาตรฐานออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เล่มละ 450 บาท (350 หน้า โดยประมาณ)

โดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ประธานคณะกรรมการ่างมาตรฐานฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

………………………………………………

มาตรฐาน วสท. 011038-22 (ชื่อมาตรฐานมีการเพิ่มคำว่า “การออกแบบสำหรับ” เข้ามานิดนะครับ หลังจากที่ได้ผ่านการตรวจรีวิวจากคณะกรรมการของสภาวิศวกร) นี้ อ้างอิงมาตรฐาน AISC 360-16: Specification for Structural Steel Buildings โดยเป็นมาตรฐานที่รวมหลักปรัชญาในการออกแบบทั้ง ASD และ LRFD ไว้รวมกัน เรียกว่า Unified method (คือสามารถใช้สลับกันไปมาได้) และในรายละเอียดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปพอสมควร เช่น เรื่อง resistance factor ของค่าที่ขีดจำกัดบางค่า และที่สำคัญยิ่งที่ต้องกล่าวถึง คือ การออกแบบด้านเสถียรภาพ ซึ่งได้มีการ

ยกเลิกตารางและ alignment chart เพื่อใช้ในการหา K-factor ตามวิธีการที่เคยปฏิบัติกันมาแต่เดิม

นำวิธีการ Direct analysis method (DM) มาเป็นวิธีการหลัก ทดแทนวิธี Effective length method (ELM)

มีการบัญญัติใช้คำใหม่ จาก load เป็น required strength หรือ กำลังที่ต้องการ และ resistance เป็น allowable strength หรือ กำลังที่มีอยู่ แทน

มาตรฐานฉบับนี้ ผ่านการจัดทำและตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะครับ เพราะเนื้อหาค่อนข้างจะครบถ้วนตามมาตรฐานหลัก (AISC 360-16) โดยเนื้อหามีจำนวนทั้งสิ้นราว 350 หน้า ครอบคลุมจำนวนบททั้งสิ้น 14 บท และอีก 8 ภาคผนวก โดย ท่าน รศ.ดร.กิจพัฒน์ จะมาแนะนำเนื้อหาสำคัญๆ ที่มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการออกแบบอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณฯ ฉบับเดิม ตลอดจนสิ่งที่วิศวกรผู้ออกแบบควรต้องให้ความสำคัญในการใช้มาตรฐานฉบับนี้

………………………………………………

#ย้ำว่ามาตรฐานฉบับนี้ จะแจกให้กับผู้สมัครเข้าร่วมงานสัมมนา 200 ท่านแรกเท่านั้น

หากท่านสนใจ สามารถสมัครได้ทาง link ด้านล่างนี้

https://construction-forum.ssi-steel.com/

ค่าสมัครเพียง 500 บาท 16 หัวข้อสัมมนาตลอด 4 วัน

พร้อมเอกสารประกอบคำบรรยายครบทุก 16 หัวข้อ

และมาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ (ราคา 450 บาท) 

รีบสมัครกันนะครับ! มาตรฐานการออกแบบฯ วสท. เหลือจำนวนไม่มากแล้ว️️️

มาตรฐานออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

มาตรฐานออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

………………………………………………

โปรดติดตามรายละเอียดทางเทคนิคด้านโครงสร้างเหล็กได้ทาง

YouTube: www.youtube.com/c/welovesteelconstruction

Facebook: We Love Steel Construction

และเพิ่มเราเป็นเพื่อนกลุ่มไลน์ได้ที่

LINE ID: @060tlizi (https://lin.ee/PBxAt4U)

Blog: https://construction-forum.ssi-steel.com/blog/

2
3
4
5
6
7

สำหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้  ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เหล็กเพื่องานก่อสร้าง ของทางบริษัทฯ ยังมี Facebook Page และ Youtube Channel ชื่อ “WeLoveSteelConstruction” นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังมีงานสัมนาประจำปีที่มีเนื้อหาการบรรยายดี ๆ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้วยเหล็ก รายละเอียดสามารถคลิกตามลิ้งค์ข้างล่างได้เลยครับ

#WeLoveSteelConstruction_Facebook

#WeLoveSteelConstruction_Youtube

#SSISteelConstructionForum

#WeLoveSteelConstruction_Line

Spread the love