Steel Base Plate (แผ่นเหล็กรองฐานเสา)
ตัวอย่างการออกแบบ anchorage รับแรงถอน

ตัวอย่างการออกแบบ anchorage รับแรงถอน

อย่างที่หลายๆ ท่านพอจะทราบกันดีว่าในการออกแบบส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนโคนของเสาโครงสร้างและตอม่อสำหรับอาคารโรงงานหรือโกดังเก็บสินค้า นอกจากการที่เราจะต้องออกแบบ base plate เพื่อรับแรงกดและโมเมนต์แล้ว ในบางกรณีเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงแรงถอน ที่กระทำกับ anchorage อันเนื่องมาจากปัจจัยหลายๆอย่าง อาทิเช่น แรงลม ที่อาจก่อให้เกิดแรงดูดที่หลังคาของอาคาร หรือแรงผลักที่ทำให้เกิดการพลิกคว่ำ หรือ turning over ของอาคาร

แรงเหล่านี้ถือเป็นแรงถอนประเภทหนึ่ง ที่จะเดินทางผ่าน base plate ไปสู่ฐานรากของอาคาร หากเรามิได้คำนึงถึงแรงถอนเหล่านี้ในขั้นตอนออกแบบ ก็อาจนำมาซึ่งการวิบัติของอาคารแบบไม่คาดคิดได้

ตัวอย่างการคำนวณ base plate และ anchorage เพื่อรับแรงถอน

ในการออกแบบในส่วน base plate และ anchorage เพื่อรับแรงถอนนั้น เราจำเป็นจะต้องพิจารณากำลังในการรับแรงดึงของทั้ง anchor rod, เสา, รอยเชื่อม และของฐานรากคอนกรีต รวมทั้งวิธีติดตั้งที่เหมาะสม และการตรวจสอบ anchorage

โดยสำหรับตัวอย่างที่ได้ยกมานี้ จะสมมติให้เกิดแรงดึงในแนวตั้งตามแกนเสาอันเนื่องจากแรงยกของลมเพียงอย่างเดียว โดยจะยังไม่พิจารณาแรงเฉือนที่เกิดจากแรงทางด้านข้างนะครับ ท่านที่สนใจสามารถศึกษาได้จากสไลด์เหล่านี้ได้เลยครับ

โจทย์ตัวอย่างการออกแบบ base plate รับแรงถอน
การคำนวณความหนาของ base plate
การคำนวณหาขนาดและความยาวของรอยเชื่อม
การหาความกว้างประสิทธิผล
ตรวจสอบกำลังรับแรงถอน
Spread the love