Steel Connection (จุดต่อโครงสร้างเหล็ก)
ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง

ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง

ข้อกำหนดในการใช้งานและ การติดตั้งพุก ชนิดติดตั้งภายหลัง

งานสัมมนา SSI Steel Construction Forum 2022 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม โดย คุณชโนดม รัตนโชติเมธา ผจก.ผลิตภัณฑ์และการตลาดเชิงวิศวกรรม บจก.ฮิลติ (ไทยแลนด์)

………………………………………………

พุกที่ติดตั้งภายหลังนั้น เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานซ่อมแซม เสริมกำลัง และต่อเติมโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งโครงสร้างเหล็กเข้ากับ existing structure เดิม โดยงานสัมมนาในหัวข้อนี้ ผู้บรรยายจะนำเสนอถึงแนวทางในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีอยู่หลากหลายประเภท มาตรการและขั้นตอนในการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพของการติดตั้งให้สามารถรับแรงได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างปลอดภัย

การเตรียมการเพื่อให้ได้คุณภาพอันก่อให้เกิดความปลอดภัยกับโครงสร้างนั้น มีอยู่ 3 ขั้นตอนคือ

1.) การเลือกใช้วัสดุที่ดี ได้คุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน

2.) การออกแบบที่ดี โดยอ้างอิงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับเช่น มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) มาตรฐานสถาบันคอนกรีตแห่งอเมริกา (ACI: American Concrete Institute) โดยหากอ้างอิงตามมาตรฐาน ACI การคำนวณออกแบบต้องใช้ค่าตัวแปร parameter ที่เป็นไปตาม ACI 355.2 และ ACI 355.4 สำหรับพุกเหล็กและพุกเคมี ตามลำดับ ซึ่งได้มาจากการทดสอบตัวอย่างด้วยจำนวนที่มากเพียงพอตามข้อกำหนดในมาตรฐาน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่แสดงใน AC193 และ AC308 ซึ่งท้ายที่สุดจะนำมารวบรวมจัดทำเป็นเอกสารรับรองที่เรียกว่า ICC-ES Report

ในเอกสาร ICC-ES Report ดังกล่าว จะมีการระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้แสดงไว้ในเอกสาร จะสามารถนำไปใช้กับงานลักษณะไหนได้บ้าง ใช้ออกแบบตามทฤษฎีใดได้บ้าง มีเงื่อนไขในงานก่อสร้างใดบ้างที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในการทำงานได้ โดยพิจารณาปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ขนาดรูเจาะ ความชื้น เป็นต้น และที่สำคัญยิ่งคือ การคำนวณออกแบบตามมาตรฐาน ACI หรือ วสท. ก็จะต้องใช้ parameter ที่แสดงไว้ใน ICC-ES Report นี้เท่านั้น

3.) การติดตั้งที่ดี ใน ICC-ES Report จะระบุค่าตัวแปรที่ใช้ในการพิจารณาคำนวณออกแบบตามวิธีการที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งประกอบไปด้วย (a) ลักษณะรูเจาะและวิธีการทำความสะอาด (b) เงื่อนไขของสภาพความชื้นที่หน้างาน และ (c) อุณหภูมิใช้งาน

นอกจากนี้สำหรับ พุกเหล็กจำพวก expansion bolt จำเป็นต้องมีการตรวจสอบค่า torque ในการขัน เพราะหากขัน torque น้อยจนเกินไป ก็อาจส่งผลให้กำลังรับแรงของพุกดังกล่าวลดน้อยลง แต่ในทางกลับกัน หากขัน torque มากจนเกินไป ก็อาจส่งผลให้คอนกรีตแตกเสียหาย ดังนั้นผู้ติดตั้งจึงควรต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำในเอกสารทุกครั้ง

# การติดตั้งพุก

# การติดตั้งพุก

………………………………………………

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทาง

https://construction-forum.ssi-steel.com/

ค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท

ตลอดงานสัมมนา 4 วันกับ 17 หัวข้อ 16 วิทยากร

………………………………………………

ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับ

เอกสารประกอบคำบรรยายในทุกหัวข้อ

เฉพาะผู้ลงทะเบียนเข้าสัมมนา 200 ท่านแรก

รับฟรี! มาตรฐานการออกแบบสำหรับอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ราคา 450 บาท)

………………………………………………

โปรดติดตามรายละเอียดทางเทคนิคด้านโครงสร้างเหล็กได้ทาง

YouTube: www.youtube.com/c/welovesteelconstruction

Facebook: We Love Steel Construction

และเพิ่มเราเป็นเพื่อนกลุ่มไลน์ได้ที่

LINE ID: @060tlizi (https://lin.ee/PBxAt4U)

1
2
3
4
5
6

สำหรับช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ และข้อมูลข่าวสาร ความรู้  ในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เหล็กเพื่องานก่อสร้าง ของทางบริษัทฯ ยังมี Facebook Page และ Youtube Channel ชื่อ “WeLoveSteelConstruction” นอกจากนี้ทาง บริษัทฯ ยังมีงานสัมนาประจำปีที่มีเนื้อหาการบรรยายดี ๆ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างด้วยเหล็ก รายละเอียดสามารถคลิกตามลิ้งค์ข้างล่างได้เลยครับ

#WeLoveSteelConstruction_Facebook

#WeLoveSteelConstruction_Youtube

#SSISteelConstructionForum

#WeLoveSteelConstruction_Line

Spread the love