SSI Steel Design Mobile Application
ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สิ่งที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาไม่ควรมองข้าม

ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร สิ่งที่เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาไม่ควรมองข้าม

การ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อให้การสร้างนั้นเป็นไปถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีปัญหาในภายหลัง เราเลยมีข้อมูลเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร มาให้เจ้าของบ้านและผู้รับเหมาเข้าใจกันมากขึ้นครับ

ใบ ขออนุญาตก่อสร้าง สำคัญแค่ไหน

การก่อสร้างนั้นมีกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ว่า ก่อนสร้างอาคารหรือที่อยู่อาศัยจะต้องมีการรวบรวมเอกสาร เขียนคำร้อง และยื่นเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อการตรวจสอบมาตรฐานความแข็งแรงของอาคาร การร่นระยะของถนนต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและคนที่อยู่โดยรอบ โดยหากการก่อสร้างนั้นสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นก็จะสามารถโดนร้องเรียนได้

ขั้นตอนขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 1. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น และเขียนคำร้องยื่นต่อเจ้าพนักงานในท้องถิ่นนั้น โดยจะต้องมีเอกสารที่ครบถ้วน เพื่อให้พนักงานตรวจสอบ หากไม่ครบก็อาจทำให้ไม่ผ่านพิจารณาได้
 2. พนักงานจะตรวจสอบแปลน อาคารหรือที่อยู่อาศัยจะต้องมีการอนุญาตจากทางการและสร้างตามแบบแปลนเท่านั้น
 3. เมื่อเรียบร้อยแล้วทางคนที่ยื่นคำร้องก็จะได้รับใบอนุญาต ในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาตจะต้องแก้ไขรายละเอียและยื่นคำร้องใหม่อีกครั้ง
 4. เมื่อได้มาแล้วควรทำสำเนาเก็บไว้ กรณีที่สูญหายหรือชำรุด จะได้ดำเนินการสร้างต่อไปได้ หากเกิดสูญหายต้องแจ้งความและนำใบแจ้งความมายื่นให้เจ้าหน้าที่ เพื่อขอใบรับอนุญาตก่อสร้างใหม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุญาตในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารการครอบครองที่ดิน
 • แบบก่อสร้างแผนผัง รายการประกอบแบบ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

เอกสารอื่นๆ ที่ควรยื่นต่อพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณา

หากมีเอกสารเหล่านี้ ก็ควรยื่นต่อเจ้าพนักงานเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่

 • หนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของที่ดิน กรณีสร้างในที่ดินผู้อื่น
 • ใบยินยอมจากเจ้าของที่ดิน กรณีสร้างในที่ดินผู้อื่น
 • ใบรับรองสถาปนิก
 • ใบรับรองวิศวกร
 • ใบควบคุมงานของสถาปนิก
 • ใบควบคุมงานของวิศวกร
 • ใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดิน
 • หลักฐานแสดงที่ดินใกล้เคียง ในกรณีที่ใช้ผนังร่วมกัน หรือสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง

สำหรับผู้รับเหมาหรือเจ้าของบ้านก็ต้องมีการคำนวณเหล็ก เพื่อประกอบการ ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารเช่นกัน

ส่วนหนึ่งที่สำคัญเพื่อประกอบการขออนุญาตคือการส่งสเปกการคำนวณเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งก็จะมีสูตรในการคำนวณว่าจะต้องใช้เหล็กแบบไหน สเปกเท่าใด สำหรับก่อสร้างในอาคารต่าง ๆ โดยจะต้องนำไปเข้าสูตรคำนวณและแปลงมาใส่เอกสารอีกทีหนึ่ง

การคำนวณเหล็กเพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างจะหมดไป เมื่อใช้ แอปพลิเคชั่น SSI Steel Design

ด้วยฟังก์ชั่นที่ครบครัน ทำให้การคำนวณเหล็กไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ผู้รับเหมา สามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็น

 • สามารถคำนวณกำลังรับโมเมนต์ดัดของคานโครงสร้างเหล็กหน้าตัดประกอบรูปตัวเอช
 • สามารถคำนวณกำลังรับแรงอัดของเสาโครงสร้างเหล็ก
 • สามารถคำนวณกำลังรับแรงอัดของแผ่นเหล็กรองใต้เสา

และเมื่อทำการกรอกเรียบร้อยแล้ว ทางแอปพลิเคชั่นก็จะคำนวณออกมาให้ พร้อมกับสามารถส่งรายการคำนวณนี้ ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF และส่งเข้าอีเมลเพื่อนำไปประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้เลย เรียกได้สะดวก และใช้ได้ทุกที่ ไม่ต้องมาเปิด excel ผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้เลย

สนใจแอปพลิเคชั่นคำนวณเหล็ก สามารถ Download ได้ที่

 1. iOS Download Link ::
  https://apps.apple.com/th/app/ssi-steel-design/id1474838160
 2. Android Download Link ::
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ssibdt.ssisteeldesign&hl=th&gl=US

Credit : baania.com

Spread the love