Beam / Girder (คาน)
การคำนวณหาค่า Shear Stress ในคานเหล็กรูปตัวไอ

การคำนวณหาค่า Shear Stress ในคานเหล็กรูปตัวไอ

ในองค์อาคารรับแรงดัดหรือคาน เมื่อมี load (แรงภายนอก) มากระทำ ก็จะทำให้คานเกิดการดัดตัว ซึ่งการดัดตัวนี้ ก็จะทำให้เกิดแรงภายในขึ้น (internal forces) ที่หน้าตัดของคานนั้นๆ โดยแรงภายในที่เกิดขึ้น 2 ชนิด ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีครับ คือ (1) normal stress และ (2) shear stress หรือความเค้นเฉือน

แรงภายในที่เกิดขึ้นเมื่อมีแรงภายนอกมากระทำกับคาน

โดย stress ทั้ง 2 แบบนี้ มีความแตกต่างกันทางพฤติกรรม ดังนี้

1. normal stress นั้น หน่วยแรงจะกระทำตั้งฉากกับหน้าตัด และจะเกิดขึ้นเมื่อคานเกิดการดัดตัว ซึ่งทำให้ element ซึ่งก็คือ ปีกคาน (flange) ด้านที่อยู่ไกลที่สุด (extreme fiber) ซึ่งไกลที่สุดในที่นี้ เราวัดจาก neutral axis นะครับ ก็จะทำให้เกิด stress สูงสุด เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการอัดตัวและดึงตัวของคานมากที่สุด

ข้อสังเกต – หากคานเกิดการดัดตัวเป็นคานยิ้ม โมเมนต์เป็นบวกนั้น บริเวณครึ่งบน วัดจากแกน neutral axis ขึ้นไป จะเกิดเป็นแรงอัด และครึ่งล่างก็จะเป็นแรงดึงนะครับ ส่วนที่บริเวณตำแหน่งของ neutral axis จะมีค่า normal stress เป็น 0 ซึ่งตามชื่อเลยครับ neutral คือไม่บวกไม่ลบ ก็เลยเป็น 0

2. shear stress จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป เนื่องจาก ค่าที่มากที่สุด จะเกิดขึ้นที่ตำแหน่ง neutral axis และค่อยๆ น้อยลงเรื่อยๆ ตามสัดส่วนระยะทางวัดจาก neutral axis ซึ่งจะแตกต่างจาก normal stress โดยสิ้นเชิงนะครับ ที่จะมีค่าเป็น 0 ที่ตำแหน่ง neutral axis

หากต้องการพิจารณาค่าความเค้นเฉือน ที่เกิดขึ้นสูงที่สุด ก็จะต้องพิจารณาที่ตำแหน่ง neutral axis โดยที่ พิจารณาค่า first moment area ในพื้นที่ ที่อยู่เหนือ neutral axis ขึ้นไป โดยจะสามารถคำนวณได้คล้ายๆกับการหาตำแหน่งของ C.G. นั่นเองครับ

normal stress และ shear stress ที่เกิดขึ้นที่หน้าตัดคาน
สมการในการหาค่าความเค้นเฉือน

การคำนวณหาค่า First Moment Area, Q

สำหรับการคำนวณหาค่า first moment area, Q หากเป็นหน้าตัดคานที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมตันๆ แล้ว ก็จะคำนวณได้ง่ายหน่อยครับ ตัวแปรค่อนข้างน้อย ซึ่ง Q ก็จะมีค่าเท่ากับ พื้นที่ (A) x ตำแหน่ง C.G (ybar) ของพื้นที่ที่ทำการพิจารณาอยู่

โดยค่า A ก็สามารถคำนวณได้แบบตรงไปตรงมาครับ คือ b x h/2 จากนั้น ก็ดูที่ค่า ybar จะเห็นว่ามันมีค่าเป็นครึ่งของครึ่งหนึ่งของความลึก ก็คือ h/4 ก็จะได้ว่า Q = bh^2/8

การคำนวณหาค่า first moment area ของหน้าตัดสี่เหลี่ยมตัน

เมื่อได้ค่า first moment area หรือ Q แล้ว ก็ยังเหลือค่า moment of inertia, I และแรงเฉือนที่เกิดขึ้น ณ ตำแหน่งใดๆ แต่หากพิจารณาบริเวณที่มีแรงเฉือนสูงสุดแล้ว ก็ใช้ค่าเท่ากับ WL/2 ในกรณีที่คานมี uniform load มากระทำ

เท่านี้ ก็จะสามารถคำนวณค่าความเค้นเฉือนเฉือน ที่เกิดขึ้นในหน้าตัดคานได้แล้วครับ จะเห็นว่าไม่ยากเลย แต่ตัวแปรมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเท่านั้นเอง

สมการในการคำนวณหาค่าshear stress สำหรับคานสี่เหลี่ยมตันและมีแรงกระทำแบบ uniform

การคำนวณค่า Shear Stress สำหรับคานเหล็กรูปตัวไอ

ส่วนการคำนวณหาค่า shear stress ในคานเหล็กที่เป็นรูปตัวไอ ก็ไม่ต่างกันครับ ใช้ concept เดียวกันเลย แต่ความยาก คือ ตัวแปรของหน้าตัดที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีก แต่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาครับ เพราะมันคือ การแทนตัวแปรลงไปแบบตรงไปตรงมาเลย
ดังนั้น หากจะสรุป เราจะมีสิ่งที่ต้องทราบหลักๆ อยู่ดังนี้

1. จะต้องทราบค่า shear force ที่เกิดขึ้นก่อน

2. ต้องทราบค่า moment of inertia ของ section นั้นๆ

3. ใช้ความกว้างของ element ในตำแหน่งที่พิจารณาลงในสมการ

ต้องการอ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกเลย !!!

Spread the love